هواپیمایی کیش و افتتاح مسیرهای پروازی جدید

 

افتتاح مسیر پروازی جدید

 

هواپیمایی کیش پرواز های جدید خود را در مسیرهای داخلی و خارجی افتتاح کرد. سازمان منطقه آزاد کیش اضافه نمود ، در جهت رضایتمندی گردشگران و میهمانان تور کیش و پیشرفت شبکه پروازی داخلی و خارجی شرکت هواپیمایی کیش در مسیرهای جدید خارجی، پرواز برگذار می کند.

از اول تیر ماه سال جاری در مسیرهای فرودگاه امام (ره ) – ایروان – فرودگاه امام (ره ) دو روز در هفته ، روزهای 2 شنبه و 5 شنبه، فرودگاه امام (ره ) – تفلیس – فرودگاه امام (ره ) دو روز در هفته ، روزهای 1 شنبه و 4 شنبه، فرودگاه امام (ره ) – کیف – فرودگاه امام ( ره ) روز 2 شنبه، فرودگاه امام (ره ) – استانبول – فرودگاه امام (ره ) چهار روز در هفته از جمله: روزهای شنبه، 1 شنبه، 2 شنبه و 3 شنبه، برگذار می شود.

مسیرهای جدید پروازی داخلی از جمله : شیراز – تفلیس – شیراز در روز 4  شنبه، بوشهر – تفلیس – بوشهر در روز 1 شنبه و تهران – ارومیه – تهران، دو روز در ایام هفته از جمله : روزهای  2 شنبه و  4 شنبه پروازهای هواپیمایی کیش ایر برقرار است.

به همین ترتیب از 4 تیر ماه سال جاری در مسیرهای فرودگاه امام (ره ) – باکو – فرودگاه امام (ره )  دو روز در ایام هفته ، روزهای شنبه و 3 شنبه، مشهد – ایروان – مشهد روز 5 شنبه، شیراز – ایروان – شیراز روز 5 شنبه و کرمانشاه – تفلیس – کرمانشاه روز 1 شنبه پرواز برقرار می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید