طبيعت و جغرافيای گياهی جزيره زيباي كيش

Category: پیرامون کیش Published on 03 November 2013
Written by Super User Hits: 19255

طبيعت و جغرافيای گياهی جزيره زيباي كيش

طبيعت كيش

جزيره زيباي کيش مثل ساير  جزاير خليج فارس   در نوار باريکی از رويشگاه  ويژه  گرمسيری نيمکره شمالی، با عرض کم جغرافيائی، ما بين  فلات ايران و صحرای عربستان قرار گرفته است . به غير از ويژگی های ويژه  جغرافيائی و اقليمی منطقه ای ، اين جزيره نير مثل همسايگان خود  چون  فارور، هندورابی، شتوار، لاوان و قشم از  اقليم نيمه استوائی اين نوار برخوردار است . جزيره کيش در ناحيه اي خيلي  خشک واقع شده  و شرايط اقليمی آن به طور كلي  خشک و نیمه استوائی ميباشد . متوسظ بارش در كيش در طول 20 سال  برابر با  آمار 190 ميلی متر بوده و متوسط دمای ساليانه آن چيزي نزديك به بيست و هفت درصد ميباشد .

  سرايط رطوبت نسبی هوا  و ضريب ميزان شرايط اقليمی حاکم برجزيره  کيش باعث شده  آب و هوای جزيره اصطلاحا  بحری باشد  . به غير از ماه هاي سرد سال  در ماه هاي ديگر سال رطوبت هواي جزيره بيش از شصد درصد است. در ماه های آبان تا ارديبهشت هوای کيش بسيار دلپذير  و تغييرات دما بين هجده تا بيست و پنج درجه ميباشد .در طول سال بيش از سه هزار ساعت هواي كيش آفتابيست  . و هواي جزيره در بيشتر روزهاي سال شرجي است . بيشترين بارندگي در ماه هاي آذر و اسفند اتفاق ميافتد . و علت اصلي پركندگی اين بارشها نيز به ورود توده های هوا روی آب های خلیج فارس برميگردد . 

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

 

تور هاي لحظه آخری

 

باشگاه گردشگری چهارفصل

 

دریافت تورهای لحظه آخری از تلگرام

تور کیش خرداد 96

تور کیش شهریور 96

تور کیش تیر 96